Objednání a doručení zboží

Kupující zaregistrováním, vyplněním všech údajů a odesláním internetové objednávky potvrzuje závaznost své objednávky a vyjadřuje souhlas s obchodními podmínkami a reklamačním řádem. Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva vznikne převzetím objednaného zboží kupujícím, nebo jeho zástupcem. Místem dodání zboží je adresa dodání, krá je uvedena kupujícím v objednávkovém formuláři. Vlastnická práva ke zboží přecházejí na kupujícího po převzetí a zaplacení zboží. Prodávající potvrdí převzetí objednávky e-mailem. Zboží je expedováno do 48 hod. Při objednání zboží o víkendu nebo ve svátcích je expedice 72 hod. Pokud nemůže být zboží doručeno v uvedeném termínu, je kupující bez prodlení informován e-mailem s návrhem náhradního termínu. Pokud je zboží objednáno o víkendu nebo v době svátků, expedice je zajištěna následující pracovní den. K ceně zásilky bude připočteno poštovné dle platných ceníků doručovací firmy a balné 50,- Kč. Při objednávce nad 3000,- Kč bez DPH se poštovné a balné neúčtuje. Ceny jsou uvedeny včetně DPH 21 %.

Platba zboží

Zboží, pokud nebylo ujednáno jinak, se hradí dobírkou. Vyzvednutí a uhrazení zboží lze i v kamenném obchodě. Adresa je uvedena v kolonce kontakty. Při objednávce nad 20.000,- Kč si kupující vyhrazuje právo požadovat zálohu 50 % ceny zboží převodem na účet. Pokud zaplatíte předem a zboží nebude možné dodat (na základě dohody), garantujeme vrácení celé částky zpět na váš účet.

Proforma faktura (platba předem, platba převodem)

Zvolíte-li tuto možnost, obdržíte po potvrzení nákupního košíku na svůj e-mail potvrzení objednávky a následujícím e-mailem obdržíte zálohovou fakturu s veškerými potřebnými údaji tak, abyste mohli pohodlně provést platbu. V tomto případě zboží expedujeme až v okamžiku připsání částky na náš účet. Jako variabilní symbol uveďte číslo faktury (viz. příkaz k úhradě). Zboží na objednávku nutno zaplatit předem ve 100% výši. Doba dodání takového zboží bude domluvena operativně s objednávajícím.

Ochrana osobních údajů

Vyplněním registračního formuláře a závazné objednávky dává kupující provozovateli e-shopu souhlas se shromažďováním a archivováním osobních údajů příslušného uživatele na dobu nezbytně nutnou podle požadavků právních předpisů, jakož i údajů o jeho nákupech. Prodávající se zavazuje, že tyto údaje nebude poskytovat třetím osobám. Jedinou výjimkou jsou údaje potřebné pro doručení zboží. Data jsou shromažďována z marketingových důvodů. Na žádost kupujícího je prodávající povinen tato data bez prodlení odstranit, stejně jako registrační údaje.

Záruční podmínky

Na námi prodávané zboží se poskytuje záruka v trvání 24 měsíců. U výrobků používaných pro živnostenské podnikání se záruční doba zkracuje na 6 až 12 měsíců dle ujednání mezi prodávajícím a kupujícím.

Reklamační řád

Kupující je povinen zboží dodané prodávajícím prohlédnout bez zbytečných odkladů a o zjištěných vadách do 3 dnů informovat prodávajícího. Reklamace se podává písemně, nebo e-mailem ve lhůtě do 3 dnů od převzetí zboží. V písemném oznámení musí kupující uvést, o jaké vady se jedná a jak se projevují. Písemné oznámení o vadách uplatňuje kupující v sídle prodávajícího: Mgr. Lada Charvátová, Ovenecká 94/36, Praha 7 – Bubeneč, 170 00. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel. V případě odstranitelných vad má kupující nárok na jejich bezodkladné a bezplatné odstranění. Není-li to možné, může požadovat výměnu výrobku, nebo jeho součásti. Má také právo na slevu z ceny, nebo může od smlouvy odstoupit. Od smlouvy může odstoupiti v případě, opakují-li se stejné závady po jejich předchozím odstranění. Při výměně zboží vzniká nová záruka ode dne převzetí vyměněného výrobku. Doba na vyřízení reklamace je 30 dnů od jejího uplatnění.

K reklamaci ve všech případech je kupující povinen předložit kopii faktury, nebo dokladu o zaplacení, data dodání zboží, soupis reklamovaných vad, zboží v originálním obalu. Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody způsobené neodborným způsobem použití, chybnou manipulací či vznikem díky vnějším událostem.

Podle §53 odst. 7 Občanského zákoníku má kupující právo při uzavření smlouvy v e-shopu do 14dnů od převzetí zboží bez udání důvodu od smlouvy odstoupit a požadovat vrácení peněz za zboží. Zboží musí být v takovémto případě vráceno v původním obalu a nesmí být poškozeno ani používáno.

Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy lada.charvatova@seznam.cz. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.

Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).