blog

Pražské Jezulátko / projekt

08. 03. 2019, lada
Pražské Jezulátko (2)

V roce 2018 jsem nesměle vyhlásila projekt pro ženy, které rády šijí, aby zhmotnily společně sdílenou myšlenku přátelství a vzájemného respektu. V době, kdy přibývá nevraživost a nesnášenlivost, hrubost a drancování přírody, je nutné posilovat úctu a pokoru jako obecné principy života. Nezáleží na našem vyznání, na místě, kde žijeme, nezáleží ani na jazyku, kterým mluvíme. Vzájemné rozdíly nás mohou obohacovat.

Pražské Jezulátko  vnímám jako zvláštnost – raritu, kterou má naše země a která je známa i za našimi hranicemi. V každém z nás je malé dítě, které je třeba opatrovat, sdílená ženská energie má velkou sílu. Jezulátko může být vnímáno jako symbol, jeho abstraktní vizualizace třeba i jako archetypální symbol (- pohled na korunku shora – kruh…)

Práce, které se sejdou, budou vystaveny nejprve na mezinárodní výstavě Prague Patchwork Meeting v dubnu v roce 2020.

přihlášky – průběžně, odevzdání – březen 2020,  informace – kontaktní osoba Lada Charvátová (lada.charvatova@seznam.cz)

Zde jsou stručné podklady pro účast:

(čeština, polština, němčina, angličtina, japonština)

Pražské Jezulátko (2)

Pražské Jezulátko

  • je drobná dřevěná soška vysoká pouhých 47 cm, a přesto je jednou z nejdůležitějších pamětihodností Prahy, která je opředena legendami a za kterou putují statisíce lidí z celého světa
  • nachází se v kostele Panny Marie Vítězné a sv. Antonína Paduánského s přilehlým klášterem bosých karmelitánů v Praze v Karmelitské ulici na Malé Straně
  • byla vyrobena asi v 16. století ve Španělsku, ke karmelitánům se dostala jako dar od Polyxeny z Lobkovic
  • Jezulátko má na sobě košilku a sestry karmelitky jej oblékají do liturgicky barevných šatiček podle církevního kalendáře a podle dalších církevních svátků;

Na hlavě má Jezulátko korunku; jednou rukou žehná a v druhé ruce třímá zemský glóbus s křížem; Jezulátko dostává darem šatičky a šperky z celého světa; jsou vystaveny v přilehlém muzeu; denně k němu přicházejí poutníci z celého světa prosit o pomoc, uzdravení, o narození dítěte, mnozí se vrací, aby poděkovali

Tato drobná soška má nadčasový a prostorově univerzální dosah. Kromě religiózního významu v sobě obsahuje mnoho dalších symbolů. Můžeme ji vnímat jako symbol mateřství, jako symbol ženské energie, jako symbol dítěte, které máme každý v sobě a který se v nás zrcadlí.

Zadání pro zpracování:

Základní tvar: kruh o průměru 60 cm; na zadní straně 5 cm ze shora tunel na zavěšeníl široký 8 cm

Materiál: přírodní – vlna, bavlna, len, hedvábí, konopí…

Technika: ruční či strojové provedení, či kombinace obojího

Pojetí: realistické či abstraktní

Termín odevzdání: 31. 3. 2020

Místo odevzdání: Lada Charvátová: www.lada-bytovytextil.cz

Poznámky:

  • Kruh: symbol ženství a ženské energie; cyklus života ženy a cyklus přírody; kruh a soustředné kružnice – energie vycházející z jednoho bodu a zároveň energie vracející se do bodu zrodu; kruhové uspořádání jako symbol rovnocennosti; kruh jako nekonečno; kruh jako ženský princip; kruh jako mateřské lůno; kruh jako dokonalý tvar; kruh jako hranice pro koncentraci energie;
  • Kruh – slunce, planety, ohniště, prsten, náramek, květina – slunečnice, koruna, kruhové tance, kruhové uspořádání staveb, olympijské kruhy, řetězení, oko, letokruhy v kmenech stromů, spirály zeslabující či zesilující energii, hrnčířský kruh, pecen chleba, placka, talíř, mísa, lidová ornamentalistika
  • Zpodobnění děťátka: psychologie – malé dítě v nás – v každém člověku se zrcadlí dětství, které motivuje naše chování; své vnitřní dítě máme ochraňovat a jeho dávná zranění léčit;

Exupéryho Malý princ inspirován Jezulátkem

Hezké chvíle při vašem tvoření a rozjímání přeje Lada  Charvátová

Pražské Jezulátko (2)

Pražské Jezulátko

–          je drobná dřevěná soška vysoká pouhých 47 cm, a přesto je jednou z nejdůležitějších pamětihodností Prahy, která je opředena legendami a za kterou putují statisíce lidí z celého světa

–          nachází se v kostele Panny Marie Vítězné a sv. Antonína Paduánského s přilehlým klášterem bosých karmelitánů v Praze v Karmelitské ulici na Malé Straně

–          byla vyrobena asi v 16. století ve Španělsku, ke karmelitánům se dostala jako dar od Polyxeny z Lobkovic

–          Jezulátko má na sobě košilku  a sestry karmelitky jej oblékají do liturgicky barevných šatiček podle církevního kalendáře a podle dalších církevních svátků;

Na hlavě má Jezulátko korunku; jednou rukou žehná a v druhé ruce třímá zemský glóbus s křížem; Jezulátko dostává darem šatičky a šperky z celého světa; jsou vystaveny v přilehlém muzeu; denně k němu přicházejí poutníci z celého světa prosit o pomoc, uzdravení, o narození dítěte, mnozí se vrací, aby poděkovali

 

Praskie Dzieciątko Jezus

–          Jest to drobna rzeźba o wysokości tylko 47 cm. Jest ona jednym z najważniejszych zabytków Pragi, otoczona legendami za którą przyjeżdza tysiące ludzi z całego świata

–          Znajduje się w kościele Matki Boskiej Zwycięskiej i św. Antonina Paduanskiego z sąsiednim klasztorem bosych karmelitów w Pradze przy ulicy Karmelitskiej w dzielnicy Malá Strana.

–          Statuetka została wykonana prawdopodobnie w XVI wieku, Karmelici otrzymali ją w prezencie od Polyxeny z Lobkovic.

–          Dzieciątko nosi koszulę, a siostry karmelitanki ubierają ją w liturgiczne kolorowe sukienki zgodnie z kalendarzem kościelnym i innymi świętami religijnymi.

Dzieciątko Jesus ma na głowie koronę. Jedną ręką błogosławiąc a w drugiej ręce trzyma globus ziemski z krzyżem. Dzieciątko otrzymuje w prezencie biżuterię i sukienki z całego świata, wystawione są w sąsiednim muzeum. Każdego dnia pielgrzymi z całego świata przychodzą prosić o pomoc, uzdrowienie, narodziny dziecka. Wielu wraca, by podziękować.

 

Tato drobná soška má nadčasový a prostorově univerzální dosah. Kromě religiózního významu v sobě obsahuje mnoho dalších symbolů. Můžeme ji vnímat jako symbol mateřství, jako symbol ženské energie, jako symbol dítěte, které máme každý v sobě a který se v nás zrcadlí.

 

Ta malutka rzeźba ma zasięg ponadczasowy i przestrzennie uniwersalny. Oprócz znaczenia religijnego zawiera w sobie wiele innych symboli. Możemy brać ją jako symbol macierzyństwa, jako symbol energii kobiecej, jako symbol dziecka, które ma każdy z nas w sobie i w nas odźwierciedla się.

 

Zadání pro zpracování:

Základní tvar: kruh o průměru 60 cm; na zadní straně 5 cm ze shora tunel na zavěšeníl široký 8 cm

Materiál: přírodní – vlna, bavlna, len, hedvábí, konopí…

Technika: ruční či strojové provedení, či kombinace obojího

Pojetí: realistické či abstraktní

Termín odevzdání: 31. 3. 2020

Místo odevzdání: Lada Charvátová: www.lada-bytovytextil.cz

 

Zadanie:

Kształt podstawowy: koło o średnicy 60 cm, z tyłu 5cm od góry przyszyty tunel do zawieszenia o szerokości 8 cm.

 

Materiał: naturalny, wełna, len, jedwab, konopie ………..

Technika: ręcznie lub maszynowo, albo połączenie obu technik

Koncepcja: reailistyczna lub abstrakcyjna

Termin oddania prac: 31.3.2020

Miejsce oddania prac: Lada Charvátová: www.lada-bytovytextil.cz

Poznámky:

–          Kruh: symbol ženství a ženské energie; cyklus života ženy a cyklus přírody; kruh a soustředné kružnice – energie vycházející z jednoho bodu a zároveň energie vracející se do bodu zrodu; kruhové uspořádání jako symbol rovnocennosti; kruh jako nekonečno; kruh jako ženský princip; kruh jako mateřské lůno; kruh jako dokonalý tvar; kruh jako hranice pro koncentraci energie;

–          Kruh – slunce, planety, ohniště, prsten, náramek, květina – slunečnice, koruna, kruhové tance, kruhové uspořádání staveb, olympijské kruhy, řetězení, oko, letokruhy v kmenech stromů, spirály zeslabující či zesilující energii, hrnčířský kruh, pecen chleba, placka, talíř, mísa, lidová ornamentalistika

–          Zpodobnění děťátka:  psychologie – malé dítě v nás – v každém člověku se zrcadlí dětství, které motivuje naše chování; své vnitřní dítě máme ochraňovat a jeho dávná zranění léčit;

Exupéryho Malý princ inspirován Jezulátkem

 

Notatki:

–          Koło: symbol kobiecości i kobiecej energii; cykl życia kobiety, cykl natury; koło i koła w środku koła – energia pochodząca z jednego punktu wraz z energią powracającą do punktu urodzenia; układ okrągły symbolem równoważności: koło jako symbol nieskończoności; koło jako zasada kobieca; koło jako łono matki; koło jako kształt idealny; koło jako granica dla koncentracji energii;

–          Koło, – słońce, planety, ognisko, pierścień, bransoletka, kwiat – słonecznik, korona, tańce w kole, okrągły układ budynków, koła olimpijskie, łańcuchy, pierścienie na pniach drzew, spirale osłabiające lub wzmacniające energię, koło garncarskie, okrągły chleb, placek, talerz, misa, ornamenty ludowe

–          Obraz Dzieciątka: psychologia – małe dziecko w nas, w każdej osobie odzwierciedla się dzieciństwo, które motywuje masze zachowanie; swoje wewnętrzne dziecko mamy chronić i leczyć jego stare obrażenia; Mały Książę – Exuperiego – jego inspiracją było Dzieciątko Jezus.

 

Pražské Jezulátko (2)

 

Das Prager Jesuskind

– Das Prager Jesuskind handelt ist eine kleine Holzstatue von nur 47 cm Höhe. Sie ist eine der wichtigsten Sehenswürdigkeiten von Prag, von vielen Legenden umgeben und hunderttausende von Menschen aus der ganzen Welt kommen und besichtigen sie.

– Die Statue befindet sich in der Kirche Maria vom Siege (Kostel Panny Marie Vítězné) im Karmelitenkloster in der Karmelitska Straße auf der Prager Kleinseite.

– Hergestellt wurde sie im 16. Jahrhundert in Spanien und die Karmeliter bekamen sie von Polyxena von Lobkovice geschenkt. – Das Kind trägt ein nur Hemd, und die Nonnen der Karmeliter kleiden es in liturgisch farbige Kleider nach dem Kirchenkalender, bzw. anderen religiösen Festen.

– Auf dem Kopf hat das Jesuskind eine Krone, mit der rechten Hand segnet es und in der linken hält es den Reichsapfel mit einem Kreuz, als Symbol der Weltherrschaft. Das Kind bekommt Kleider und Schmuck aus der ganzen Welt geschenkt, die in einem angrenzenden Museum gezeigt werden. Jeden Tag kommen Pilger aus der ganzen Welt und bitten es um Hilfe: Um Heilung oder die Geburt eines Kindes z.B. Viele kommen später wieder zurück, um sich zu bedanken.

– Die kleine Skulptur besitzt eine zeit- und raumübergreifende Wirkung. Neben der religiösen Bedeutung drückt sie viele weitere Symbole aus, sie symbolisiert Mutterschaft oder weibliche Energie, sie spiegelt das Kind, dass wir alle in uns haben, wieder.

Angaben zur Herstellung: Grundform: Kreis mit einem Durchmesser von 60 cm;
mit einem Durchzugtunnel auf der Rückseite zum Aufhängen
von 8 cm Breite, 5 cm vom oberen Rand entfernt

Material: Naturmaterialien – Wolle, Baumwolle, Leinen, Seide, Hanf …

Technik: Handarbeit oder maschinell, bzw. eine Kombination aus beidem

Konzept: realistisch oder abstrakt

Einsendeschluss: 31. März 2020 unter: Lada Charvátová: www.lada-bytovytextil.cz

Anmerkungen: Der Kreis ist ein Symbol für Weiblichkeit und weibliche Energie, den Zyklus des Lebens und den Zyklus der Natur. Kreis und konzentrische Kreise assozieren Energie, die von einem Punkt kommt und zum Ausgangspunkt zurückkehrt. Die kreisförmige Anordnung als Symbol der Äquivalenz, als Unendlichkeit. Der Kreis als weibliches Prinzip, bzw. der Ring als Mutterleib. Der Kreis als perfekte Form, als Schwelle für die Energiekonzentration. Mit Kreisen werden Sonne, Planeten, Schornsteine, Ringe, Armbänder, Blumen, Sonnenblumen, Kronen, Kreistänze, kreisförmige Anordnung von Gebäuden, Olympische Kreise, Ketten, Augen, Baumstämme, Spiralen, die die Energie schwächen oder verstärken, Keramik, Teller, Schüsseln, Folkloristische Orname usw. assoziert. Die Darstellung des kleinen Kindes drückt psychologisch gesehen das kleine Kind in uns aus – es spiegelt die eigene Kindheit wieder, es motiviert uns, unser inneres Kind zu schützen und alte Verletzungen zu heilen. Exupérys kleiner Prinz wurde beispielsweise vom Jesuskind inspiriert.

Viele freudige und meditative Momente bei Ihrer Kreation wünscht Ihnen Lada Charvátová

Pražské Jezulátko (2)

Prague Baby Jesus

– It is small wooden statue, not taller than 47cm and one of the most important historic heritages of Prague. There are many legends surrounding it, many people are traveling to Prague in order to see it.

– You can find it in the church  of  Virgin Mary Vítězná and st. Anton Paduánský, next to Karmelitan monastery, in Karmelitská street, situated on Small Side.

– The statue was made in 16th century in Spain. Karmelitans recived it as a gift from Polyxen of Lobkovic family.

– This Baby Jesus wears a colourful dress, which is changed by the karmelitan sisters according to christian holydays. It also wears a crown. The Baby has a blessing gesture, in the other hand it holds a globe with cross on it. People come here daily to recive his blessings and many come back again to show their graditude.

– The dresses are given to the statue as a gift  ,with jewelry also, by people from the whole world. You can see them in the museum near the monastery.

This small statue has a timeless mening. If we put the religion meaning away, it contains many more symbols. We can see it as a symbol of motherhood, women energy, and as a symbol of a child, that every one of us carries inside themselves.

Work instructions:

Basic shape: circle, 60cm diameter, 5cm tall  tunel on top that is 8cm thic ( it will serve as a way for it to hang on a wall)

Material: natural – wool, cotton, linen, silk, hemp, …

Technic: by hand, on a sewing machine or combination of both

Conception: realistic or abstract

Deadline: 31. 3. 2020

Place of handover: Lada Charvátová: www.lada-bytovytextil.cz

Notes:

– Circle: symbol of womanhood and woman energy in general; cycle of the nature; energy coming out of one point and also energy coming back to its place of creation; symbol of equality; infinity; womb of a mother; perfect shape; borderline of concentrated energy; sun; planets; fireplace; ring; bracelet; flower- sunflower; crown; olympic circles; eye; annular rings; spirals of energy; potter’s wheel; bread; plate; bowl; and anything you decide it means to you

– child: the small child in us, that motivates our behavior; child in us that we should look after and heal its old wounds

– The Little Prince by Exupery was inspired by the Baby Jesus

I wish you amazing time and contemplation

Lada Charvátová

Pražské Jezulátko (2)

プラハの幼子イエス像 • たった 47cm の小さな像にも関わらずプラハ観光名物の一つで、全世界から毎年数百 万人の信者が訪れている。 • 小地区にある勝利の聖母マリア教会に所蔵されている。 • 毎日救いを求め、病気の治癒、子宝に恵まれるよう願うために世界中から信者が訪 れ、大抵は願いを叶えてくれた感謝を伝えに再訪している。 • 16 世紀頃に製作され、ロプコヴィッツ貴族のポリクセナからカルメル修道会に贈ら れたものである。 • 頭には冠をかぶり、片手で加護を与えもう一方の手では十字架のついた地球を持っ ている。 • 幼子イエス像はカルメル会修道女が教会の暦や祝日に合わせて典礼用カラーの衣装 に着せ替えている。 • 世界中から衣装や装飾品が贈られてくる。それらは、マリア・テレジアが手ずから 刺繍した衣装と共に、隣接する資料館で見る事ができる。 小さな像でありながら、時代や国境を越えた力を持っている。宗教的な意義にとどまらず、 たくさんのシンボルを含んでいる。母性のシンボル、女性エネルギーのシンボル、幼子のシ ンボル、それは全て私たち一人一人が持っているものである。 製作基準 基本形状:直径 60cm の円形、裏面上から5cm の位置に幅8cm 長さ円形いっぱい分の棒通 しを縫い付け 素材:自然素材―ウール、木綿、リネン、絹、麻など 技法:手縫いもしくはミシン縫い、またはそのコンビネーション デザイン:写実的でも抽象的でもどちらでも良い 提出期限:2020 年 3 月 31 日 提出先:Lada Charvátová www.lada-bytovytextil.cz 備考 円: 女性と女性のエネルギーのシンボル、女性の人生や自然のサイクル、平等価値のシン ボル、無限、女性性器のシンボル、完全性、エネルギー境界線、(同心円)一点から放出さ れるエネルギーとそこへ戻るエネルギー 円: 太陽、惑星、指輪、首飾り、花(ひまわり)、冠、輪舞、オリンピック五輪、連鎖、 目、年輪、エネルギースパイラル、ろくろ、皿、椀、 幼子のイメージ:私たち各人の中で子供時代は心理的にずっと影響を与え続ける。内面の子 供の部分を守りながら昔の傷を治しつつ生活していくべき。サン=テグジュペリの「星の王 子様」は幼子イエスにインスピレーションを受けた。 製作が心地よいひとときとなりますように。 ラダ・ハルヴァートヴァー

 

20190520_135433

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(c) 2021, LadaObchodní podmínky
web vyšil